Speciální olejové/plynové kotle

Eisenhüttenstadt, Německo
Klient: DSD Power Technologies GmbH
Rok dokončení: 2022
1 x HRSG / topený kotel
 • 170 t/h (100 t/h – topený kotel)
 • 120 bar(a)
 • 540 °C
 • hybridní kotel s možností provozu jako HRSG i jako topený kotel s externím přívodem vzduchu
 • horizontální s chlazenou spalovací komorou
 • jednotlaký systém s okruhem topné vody a přídavným spalováním s externím přívodem vzduchu (80 MWth)
 • palivo – ZP + vysokopecní plyn MWth)
      
Plynová turbína: PG6551

 
Lichterfelde HWE, Německo
Klient: Vattenfall Europe Wärme AG
Rok uvedení do provozu: 2014
3 x Horkovodní kotel
 • 125 MWth
 • 45-60 /110°C
Palivo: zemní plyn

 
ECO Rabigh, Saudská Arábie
Klient: Saudi Electricity Company
Rok realizace: 2013 - 2014
4 x Kotel spalující olej
Dodávka ohříváků vody pro 4 kotle o výkonu 900 t/h

 
Aluminium de Greece, Řecko
Klient: Aluminium de Grèce
Rok uvedení do provozu: 2006
1 x Kotel spalující olej a plyn
„Balený“ kotel
 • 110 t/h
 • 66 bar(a)
 • 485 °C

Palivo: zemní plyn, lehký topný olej

 
Smederevo, Srbsko
Klient: U.S. Steel Serbia, d.o.o.
Rok uvedení do provozu: 2005
1 x Kotel spalující plyn
 • 75 t/h 
 • 40 bar(a) 
 • 450 °C
Palivo: vysokopecní plyn, zemní plyn

 
Voestalpine Stahl, Rakousko
Klient: Voestalpine Stahl Linz
Rok uvedení do provozu: 2004
1 x Kotel spalující plyn
 • 135 t/h
 • 73 bar(a)
 • 525 °C

Palivo: pecní plyn, koksárenský plyn, zemní plyn

 
3