Kotle spalující biomasu

Elblag, Polsko
Klient: Mostostal Warszawa S.A.
Rok uvedení do provozu: 2013
1 x Kotel spalující čistou biomasu
 • 90 t/h 
 • 95 bar(a)
 • 525 °C
 • vibrační vodou chlazený rošt
Palivo: slámové a dřevěné pelety

 
South Nyirseg, Maďarsko
Klient: EGI Contracting Engineering Co.Ltd
Rok uvedení do provozu: 2009
1 x Kotel spalující čistou biomasu
 • 80 t/h 
 • 93 bar(a) 
 • 515 °C
 • vibrační rošt
Palivo: dřevní štěpka

 
ČEZ, a.s., Elektrárna Hodonín, Česká republika
Klient: ČEZ,a.s.
Rok uvedení do provozu: 2008
1 x Fluidní kotel
Modernizace kotle FK2
 • 170 t/h
 • 96 bar(a)
 • 510 °C
Palivo: biomasa, hnědé uhlí

Rozsah modernizace: přestavba spalování z hnědého uhlí na biomasu, optimalizace spalovacího procesu

 
Plzeň, Česká republika
Klient: Plzeňská teplárenská, a.s.
Rok uvedení do provozu: 2006
1 x Cirkulační fluidní kotel
Modernizace kotle K6
 • 180 t/h 
 • 13,6 MPa
 • 540 °C
Rozsah: přeměna z hnědého uhlí na spalování biomasy, optimalizace procesu spalování, snižování emisí SOx, redesign fluidizační trysky (zpětné prosévání)

 
3