Novinky 2020

5.3. 2020

Poskytujeme technickou pomoc provozovatelům fluidních kotlů

Po sérii odborných technických pomocí na provozech fluidních kotlů v ČR – Zlín, Ledvice, Kladno, pokračujeme v těchto činnostech rovněž u tureckého zákazníka EnerjiSA na jeho elektrárně v Tufanbeyli. Zavázali jsme se k pomoci s návrhem opatření a optimalizací provozu tří fluidních kotlů o celkovém elektrickém výkonu 3 x 150 MWe původně instalovaných korejským dodavatelem. Turecký zákazník si zvolil naši společnost na základě úspěšné reference technického posouzení fluidních kotlů dodaných třetí stranou pro elektrárnu Yunus Emre. Jsme zkušeným partnerem v oboru fluidního spalování.

15.2. 2020

Výstavba nového energetického zdroje v Dörpenu

Rádi bychom vás informovali o úspěchu společnost UNIS Power ve výběrovém řízení na dodávku kotelny pro zákazníka UPM Nordland Papier GmbH v německém Dörpenu. Smlouva byla podepsána začátkem února 2020 a plánované předání dokončeného díla proběhne do konce roku 2022. V rozsahu projektu je design, dodávka, montáž a uvedení do provozu celé kotelny s kotlem na odpadní teplo (HRSG) o parním výkonu 130 t/h včetně přídavného spalování na zemní plyn.

14.2. 2020

Parní kotel pro chemičku v Maďarsku

S potěšením informujeme, že společnosti UNIS Power byla udělena nová zakázka na dodávku kompletního kotelního ostrova s klíčovou komponentou spalinového kotle za plynovou turbínu SGT800. Kotelna bude sloužit k výrobě procesní páry pro novou technologickou investici v chemickém závodě společnosti BorsodChem Zrt. ve městě Kazinbarcika, Maďarsko. Součástí dodávky „na klíč“ bude mimo jiné rovněž řídící systém celé elektrárny. Zakázka navazuje na úspěšnou spolupráci při výstavbě původního zdroje před dvěma dekádami a je jednoznačným potvrzení spokojenosti zákazníka s našimi službami.

10.1. 2020

Modernizace elektrárny Blok 8, VEO Eisenhüttenstadt

Je naším potěšením vás informovat, že společnost UNIS Power získala zakázku na realizaci dodávky kotle na odpadní teplo (HRSG) s přitápěním s externím přívodem vzduchu (fresh air firing) pro německého zákazníka DSD Power Technologies GmbH z Berlína. Konečným zákazníkem je Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH (VEO) a teplárna leží v areálu společnosti Arcelor Mittal ve městě Eisenhüttenstadt. Kotel o parním výkonu 170 t/h bude zásobovat technologickou párou hutní provozy společnosti Arcelor Mittal a také dodávat teplo pro obyvatele města.
Projekt má několik výzev, kterým budou muset naši inženýři čelit. Jedná se o integraci nové technologie do stávající infrastruktury se spoustou dispozičních omezení. Vlastní kotel kromě využívání spalin ze spalovací turbíny bude také provozován s přídavným spalováním a to jak na zemní plyn, tak na vysokopecní plyn včetně jejich kombinací v závislosti na provozu hutních provozů.
1