Speciální kotle spalující plyn nebo olej

D-typ – dvoububnové balené kotle
40 - 250 t/h, do 80 bar(a)

CoGB kompaktní design – modulární koncepce
40 - 200 t/h, 40 -140 bar(a)

Kotle montované na stavbě
80 - 600 t/h, 40 - 175 bar(a)

Horkovodní kotle
50 - 250 MWth, 10 - 25 bar(a)
 
  • Speciální plynná a kapalná paliva jako je vysokopecní plyn, koksárenský plyn, vodík, těžký topný olej, koksárenský dehet a jiná odpadní paliva a kombinace
  • Samonosné nebo zavěšené uspořádání kotle
  • Primární a sekundární opatření pro snížení emisí dusíku (SCR/SNCR)


2