Kotle na využití odpadního tepla

Za plynovými turbínami

  • Elektrárenský koncept (bez omezení)
  • Průmyslový koncept (20 - 170 MWe)
  • Plynové motory (velké aplikace)
 

V průmyslových procesech

  • Provedení dle požadavků procesu
 

Velká variabilita standardních řešení

  • Vertikální nebo horizontální konstrukce
  • Jednotlaký, dvoutlaký nebo třítlaký systém s přihříváním páry, okruh topné vody
  • Horkovodní systémy
  • Přídavné spalování / spalování s externím přívodem vzduchu
  • Různé montážní koncepce – „O“/„C“ moduly, svazky tlakových částí nebo jednotlivé řady trubek
  • SCR a/nebo CO katalyzátor

2