Rekonstrukce a zvyšování provozních parametrů

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi v oblasti elektrárenských brownfieldů, včetně integrace nových zařízení do stávajícího systému. Provádíme modernizaci stávajících elektráren a tepláren a modernizaci nebo servis jednotlivých zařízení. Pomáháme zejména při rehabilitaci kotle, zvyšování výkonu nebo provozních schopností, včetně úpravy paliv a / nebo regulace emisí.
Kompletní rekonstrukce kotle, zvýšení výkonu nebo provozních parametrů stávajících zařízení je nedílnou součástí portfolia služeb UNIS Power - vyrábíme kotle šetrnější k životnímu prostředí a zvyšujeme flexibilitu a / nebo účinnost daného zařízení. Naše společnost je vysoce kvalifikovaná v oblasti snižování emisí NOx pomocí nejmodernějších primárních opatření pro regulaci emisí (příprava paliva, hořáky, OFA apod.).
 
  • Komplexní rekonstrukce a modernizace kotlů
  • Zvyšování provozních parametrů stávajících zařízení; zlepšení účinnosti a/nebo provozních charakteristik
  • Modifikace palivové základny a/nebo přídavné spalování
  • Snižování emisí
    • primární opatření (nízkoemisní hořáky, pásmování spalovacího vzduchu, modernizace systému přípravy paliva)
    • sekundární opatření (SCR nebo SNCR)
  • Oprava/výměna poškozených částí a/nebo dílů na konci své životnosti

2