Služby a technická pomoc

  • Projekční činnosti   →     Dodávky zařízení  →     Technická podpora na stavbě

    Nabízíme nejen hmotné dodávky, ale rovněž zpracování studií proveditelnosti, dokumentace pro stavební povolení a / nebo nejrůznější projekční činnosti včetně řízení projektové dokumentace. V případě potřeby poskytujeme zpracování kompletní konstrukční dokumentace kotle (včetně schválení autorizovaným subjektem) pro další využití třetími stranami.

    Našim partnerům nabízíme jednak samotnou dodávku zařízení (typicky kotle) a technickou pomoc v místě montáže nebo prostřednictvím našich zkušených site manažerů a techniků podporujeme rekonstrukce prováděné třetími stranami.
     
  • Garanční servis / Zkoušky & Diagnostika

    Pozáruční servis je nedílnou součástí naší zákaznické podpory počínaje odborným školením, technickým poradenstvím a / nebo měřením výkonnosti zařízení a následně sledováním životního cyklu elektrárny nebo teplárny s patřičnou technickou podporou, pravidelnými inspekcemi, diagnostikou, identifikací rizik a zhodnocením zbytkové životnosti.
 

Zkoušky a diagnostika


Společnost UNIS Power provádí technické revize kotlů, inspekce a konzultace přímo v místě montáže. Nabízíme různé druhy měření od provozních měření přes diagnostiku částí kotlů (identifikace zbytkové živostnosti) až po vypracování ekonomických analýz a návrhů řešení. Jsme certifikovanou společností pro emisní měření.

2