Certifikáty

UNIS Power, s.r.o. je společností zabývající se dodávkami pro energetiku přednostně formou dodávek "na klíč". Vyvíjí aktivity v oblastech prodeje, projektování, konstrukce, výzkumu a vývoje, dodavatelských činností, nákupu, servisu a rekonstrukcí.
 
Organizace UNIS Power je sestavena z jednotlivých funkcí, které zajišťují splnění požadavků zákazníka, kvality výrobků a poskytovaných služeb.
 
Společnost UNIS Power si klade dlouhodobé strategické cíle, kterými jsou:
 
 • být významným dodavatelem parních kotlů a elektrárenských zařízení;
 • postupně posilovat své postavení na trhu;
 • dodávat výrobky na vysoké technické úrovni, které vyrábějí tepelnou a elektrickou energii s využitím technologií šetrných k životnímu prostředí, a zároveň dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví;
 • poskytovat vysoce kvalitní, bezpečné a spolehlivé služby v dohodnutém termínu;
 • být spolehlivou, silnou a uznávanou společností, která plní požadavky a očekávání svých zákazníků.
 
 
Dodržování těchto cílů je doloženo níže uvedenými certifikáty, které jsou každoročně auditovány certifikační organizací.

Společnost disponuje funkčními systémy dle:
 • EN ISO 9001 - Systém managementu kvality
 • EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu;
 • OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • ASME Boiler and Pressure Vessel Code;
 • Inspekční certifikát - Odborná způsobilost výrobce tlakových zařízení
 • Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17020 pro inspekční činnost.Vedení UNIS POWER, s.r.o. se zavazuje k udržování a neustálému zlepšování implementovaného integrovaného systému managementu dle norem EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a EN ISO/IEC 17020 a vydává Politiku ISM, která poskytuje rámec pro stanovení cílů společnosti a odpovídá jejím účelům a strategickému zaměření.

4