Poskytnuté osobní údaje bude správce (UNIS Power, s.r.o.) zpracovávat pouze pro účely výběrového řízení a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“), a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje jsou také přístupné smluvnímu zpracovateli pro účely vedení personální agendy.

Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, a dále po dobu 1 kalendářního roku od data ukončení výběrového řízení pro účely budoucího oslovení v rámci nového výběrového řízení na základě poskytnutého souhlasu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů (uchazeč) má právo na přístup k osobním údajům ve smyslu § 46 odst. 4 zákona, a pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života či v rozporu se zákonem, může dle § 49 odst. 1 zákona požadovat po správci vysvětlení, či aby odstranil vzniklý stav.

Subjekt údajů má právo ve smyslu § 29 odst. 2 zákona, svůj souhlas kdykoli odvolat.
1